Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst. We hebben er allemaal mee te maken. Maar wat komt er nou allemaal bij kijken? En waar moeten we rekening mee houden?

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen jou en de werkgever. Jullie laten afspraken vastleggen in deze overeenkomst en tekenen hiervoor. Loon en duur van de arbeidsovereenkomst worden hier bijvoorbeeld in vastgelegd. Ook zijn er verschillende arbeidsovereenkomsten. Je hebt bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, onbepaalde tijd en op oproepbasis. Je kunt de arbeidsovereenkomst in de wet vinden.

Loon

Loon is wat je krijgt van je werkgever na het verrichten van arbeid. Er zijn verschillende loonschalen, dit is meestal geregeld in de cao. Kijk eens in jouw cao, welke loonschaal van toepassing is. Door deze cao zijn werkgevers dus niet vrij om te bepalen hoe veel ze aan hun werknemers willen betalen. Ook zijn er regels wat het minimumloon is. Bij elke loonbetaling is de werkgever verplicht een loonstrook te verstrekken.

Gelijke behandeling

Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen werknemers. Dit kan over geslacht, leeftijd, handicap, arbeidsduur of bijvoorbeeld godsdienst. Wanneer een werkgever hier zich niet aan houdt, kan dit nietig verklaard worden.

Bepalingen

Een arbeidsovereenkomst kent verschillende bepalingen. Bijvoorbeeld een dwingende bepaling. Dit zijn afspraken waar niet van afgeweken kan worden. Daarom raden we werkgevers altijd aan om het beschermen van intellectueel eigendom op te nemen in de arbeidsovereenkomst

Verplichtingen

Zowel werknemer als werkgever hebben verplichtingen. Een werknemer is verplicht om bijvoorbeeld op tijd op zijn werk te verschijnen. De werkgever is verplicht om loon uit te betalen.

Opzeggen

Wanneer jij nog in je proefperiode zit, kunnen zowel werkgever als werknemer opzeggen. Er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Is er wel een opzegtermijn? Kijk dan goed in je cao. Heb je geen cao? Dan geldt de opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst.

Vormvrij?

Een arbeidsovereenkomst is vormvrij. Dit betekent dat werkgever zelf mag bepalen wat er in de arbeidsovereenkomst komt te staan. Toch verplicht de wet de werkgever schriftelijke informatie te geven in de arbeidsovereenkomst. Zo is de werkgever verplicht om het volgende in een arbeidsovereenkomst te verwerken:

·         Naam en adres van werkgever

·         Plaats waar het arbeid wordt verricht

·         Functieomschrijving

·         De datum van de indiensttreding

·         Duur arbeid

·         Vakantie

·         Opzegtermijn

·         Loon en termijn van betaling

·         Gebruikelijke arbeidsduur

·         Pensioenfonds

·         Cao

Als je een bedrijf wilt overnemen, dan moet je het personeel overnemen. Maar er is een mogelijkheid om dat te voorkomen. Als je dat wilt voorkomen, dan moet de huidige eigenaar ervoor zorgen dat hij toestemming vraagt aan het UWV en de juiste opzegtermijn in acht neemt.