Cookie- en Privacyverklaring

Cookie- en Privacyverklaring van Samson Dienstverlening, inzake de website Baatamsterdam.nl

Inleiding

  • De website Baatamsterdam.nl, die u op dit moment bezoekt, is een website en dienst van Samson Dienstverlening, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74639668.
  • Deze Cookie- en Privacyverklaring is van toepassing inzake de website Baatamsterdam.nl, een website en dienst van Samson Dienstverlening.

Onze gegevens

Samson Dienstverlening
Berkheide 10
3069 KS Rotterdam
Nederland

Telefoonnummer: (+31) 010 – 818 62 03
E-mailadres: info@arjansamson.nl
K.v.K. : 74639668

Privacy

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, kunt u nalezen wat persoonsgegevens zijn, wat er onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, wat de doeleinden zijn waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en gedurende welk termijn uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing indien u onze website (Baatamsterdam.nl) bezoekt of een bestelling plaatst.

Samson Dienstverlening beschouwt de privacy en bescherming van persoonsgegevens van alle bezoekers en klanten van de website Baatamsterdam.nl van groot belang. Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten waarvan u gebruik kunt maken binnen onze website Baatamsterdam.nl.

Verwijzingen op Baatamsterdam.nl naar andere websites:
Samson Dienstverlening is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links op Baatamsterdam.nl te bereiken zijn. Bij het bezoek aan websites van derden via Baatamsterdam.nl, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. Door boven in de adresbalk te kijken van uw browser, kunt u zien dat u niet meer op Baatamsterdam.nl bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd.

Persoonsgegevens alleen voor eigen dienstverlening
Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit houdt in dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve>verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de verwerkersovereenkomst tussen hen en ons, of een eed, of wettelijke verplichting.

Algemeen

 1. Bij het het plaatsen van een bestelling of het opnemen van contact met ons via de website Baatamsterdam.nl, gaat u akkoord met uw gegevensverwerking/ deze cookie- en privacyverklaring.
 2. In het geval van datalekken, zal Samson Dienstverlening dit terstond melden aan het Meldloket Datalekken AP

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks, of indirect identificeerbaar bent.

Geen verplichting tot verstrekken van uw persoonsgegevens

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien u de website Baatamsterdam.nl bezoekt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt verstrekken of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals omschreven bij “doeleinden”, is het invoeren van persoons- en bedrijfsgegevens noodzakelijk. Welke gegevens wij verwerken vindt u terug bij ‘persoonsgegevens die wij verwerken’.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Wanneer u geen dienst afneemt, of contact per e-mail met ons opneemt, verwerken wij geen persoonsgegevens van u.

Op het moment dat u een dienst afneemt middels de website Baatamsterdam.nl, vragen wij u persoonsgegevens en bedrijfsgegevens te verstrekken.

Contact e-mailverkeer
Wanneer u contact met ons opneemt ontvangen wij alleen uw e-mailadres en mogelijke andere persoon- of bedrijfsgegevens die u verstrekt middels uw e-mailbericht. Contact e-mails worden door ons niet langer dan 2 jaar bewaard binnen ons beveiligde e-mailprogramma en niet op hardware. Uw persoons- of bedrijfsgegevens binnen contact e-mailverkeer worden door ons niet voor commerciële doeleinden gebruikt, noch verstrekken wij deze aan derden. Het doel van het bewaren van contact e-mailverkeer door Samson Dienstverlening is inzage te krijgen, bij hernieuwd contact met eenzelfde persoon, van hetgeen eerder besproken is.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw bestelling en/of betaling af te handelen, indien nodig, nadat u een dienst of product hebt afgenomen.
 • Om u te e-mailen, indien nodig, met betrekking tot de dienst of het product die u hebt afgenomen.
 • Indien nodig om de dienst of het product te leveren wat u hebt afgenomen.
 • Om u, indien nodig, te informeren over diensten of producten die u voorheen hebt afgenomen.
 • Om nieuwsbrieven aan u te verzenden indien u zich hiervoor hebt aangemeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam en adres)
 • KVK nummer
 • BTW nummer
 • E-mailadres

Bewaartermijn

Uw gegevens worden door ons actief bewaard zolang u klant van ons bent en binnen de wettelijk gestelde termijn hiervoor, totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Stuur in het laatste geval uw verzoek middels een e-mail aan het e-mailadres: info@arjansamson.nl.

Contact e-mails worden door ons niet langer dan 2 jaar bewaard binnen ons beveiligde e-mailprogramma.

Op grond van wettelijke voorschriften/verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons- en/of bedrijfs)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Nieuwsbrieven

Na uw expliciete aanmelding voor de e-mailnieuwsbrief van Samson Dienstverlening, zult u variërend van eens per maand tot eens per week onze e-mailnieuwsbrief ontvangen. Dit doen wij om nieuwsbriefleden op de hoogte te houden van veranderingen van diensten binnen o.a. Baatamsterdam.nl, of om acties met een commercieel karakter met onze nieuwsbriefleden te delen.

U zult uitsluitend van ons nieuwsbrieven ontvangen en dus niet van derde partijen. Uw inschrijving wordt niet ter beschikking gesteld aan derden.

Enormail
Onze e-mail nieuwsbrieven worden verzonden via het mailprogramma Enormail. Enormail zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw e-mailadres wordt alleen opgeslagen binnen de nieuwsbrieflijst na uw uitdrukkelijke toestemming.

Uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een link waarmee u zichzelf kunt uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Na uw afmelding ontvangt u onze nieuwsbrief dan niet meer.

Uw persoonsgegevens worden door Enormail beveiligd opgeslagen. Enormail maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Enormail behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij verwerkt hebben? In dat geval kunt u een e-mailbericht zenden aan:
info@arjansamson.nl, met het verzoek tot inzage in uw gegevens.

Ter controle, om zeker te stellen dat door u het verzoek tot inzage is gedaan, vragen we u een kopie van uw legitimatiebewijs hierbij mee te zenden. De volgende gegevens maakt u hierbij zwart (ter bescherming van uw privacy):

 • Uw pasfoto
 • MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan uw paspoort)
 • Paspoortnummer, of ID-kaart nummer, of Rijbewijsnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)

Binnen uiterlijk 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Recht van bezwaar en overige rechten

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.

Stuur uw verzoek naar info@arjansamson.nl of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 010 – 818 62 03. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Bescherming van uw Persoons- en Bedrijfsgegevens
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, of datalekken, passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij actuele beveiligingssoftware zoals een virusscanner, een sterk wachtwoordbeleid voor elektronische systemen/ software, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

 • Met onze hoster hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • De website Baatamsterdam.nl werkt altijd onder de meest actuele websiteversie van WordPress.
 • Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden niet op harde schijven, of andere hardware opgeslagen door Samson Dienstverlening.
 • Met Enormail hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • Met onze facturatieaanbieder (de partij waar wij uw factuur aanmaken en waar uw factuurgegevens bewaard worden), het bedrijf Digitalefactuur.nl, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • Met het administratiebedrijf welke onze boekhouding verwerkt hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Betaling

Voor het afhandelen van betalingen binnen Baatamsterdam.nl, maken wij gebruik van het platform van Mollie. Wanneer u een factuur van ons ontvangt kunt u optioneel kiezen om deze via Mollie te voldoen. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar

Ben je nog geen 18 jaar? In dat geval mag je geen producten en diensten van Samson Dienstverlening afnemen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Samson Dienstverlening op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Gebruik van Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Deze tekstbestanden plaatsen wij of andere partijen op uw computer of mobiele apparaat. Bij uw volgende bezoek lezen wij in het tekstbestand bijvoorbeeld uw voorkeuren of inloggegevens. Hierdoor hoeft u niet elke keer uw voorkeuren aan te geven en kunnen wij de website
gebruiksvriendelijker maken. Onder het kopje ‘overzicht cookies’ ziet u welke cookies wij plaatsen en waarvoor deze gebruikt worden.
Let op: Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kunnen wij niet garanderen dat onze website of een deel daarvan naar behoren werkt.

Cookies accepteren of weigeren
Volgens de wet mogen wij direct cookies op uw apparaat opslaan indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van deze website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Bij uw eerste bezoek aan deze website hebt u de keuze ontvangen om cookies te accepteren of deze te weigeren. Indien u cookies weigert, plaatst deze website uitsluitend functionele cookies.

Bij toestemming/ acceptatie van cookies en in geval uw geen cookies kunt vinden van ons;
Er zijn tevens veel pagina’s binnen Baatamsterdam.nl die geen enkele cookies plaatsen.
Het kan dus voorkomen dat u soms toestemming geeft terwijl er geen cookies worden geplaatst.

Overzicht cookies:

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat informatie wordt onthouden wanneer u naar een andere subpagina gaat en de website goed op uw beeldscherm wordt weergegeven.

Tracking / Marketing Cookies
Marketing en Tracking cookies houden uw surfgedrag bij. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Cookie- en Privacybeleid websites derden | Verwijzingen op Baatamsterdam.nl naar andere websites:
Samson Dienstverlening is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via links op Baatamsterdam.nl te bereiken zijn. Bij het bezoek aan websites van derden via Baatamsterdam.nl, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. Door boven in de adresbalk te kijken van uw browser, kunt u zien dat u niet meer op Baatamsterdam.nl bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd.

Cookies verwijderen
Via uw internetbrowser (het programma waarmee u websites bekijkt) kunt u cookies verwijderen. Hoe de cookies verwijdert kan verschillend zijn per internetbrowser. Hier treft u een korte handleiding voor de meest voorkomende internetbrowsers, ten behoeve van het verwijderen van cookies.

Google Chrome:
Ga naar instellingen, klik op geavanceerde instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en andere site- en plug-ingegevens en klik op browsegegevens wissen.
Internet Explorer:
Ga naar instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en opgeslagen websitegegevens en klik op wissen.
Safari:
Ga naar voorkeuren, klik op beveiliging, klik op cookies tonen, klik op alles verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op verwijderen.
Mozilla Firefox:
Ga naar het menu en kies opties, selecteer privacy, kies aangepaste
instellingen gebruiken voor geschiedenis bij Firefox, klik op cookies tonen, klik op alle cookies
verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op geselecteerde verwijderen.

Staat uw internetbrowser er niet bij? Of zijn de instellingen tussentijds gewijzigd? Gebruik dan de help- of zoekfunctie van uw internetbrowser.

Wijzigingen Cookie- en Privacyverklaring

Wij kunnen de informatie in deze Cookie- en Privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld nodig als wij onze website aanpassen of als de wetgeving wordt aangepast. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze Cookie- en Privacyverklaring is gewijzigd.

Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contact

Hebt u vragen, of overige opmerkingen? Neem in dat geval contact met ons op.

Samson Dienstverlening
Berkheide 10
3069 KS Rotterdam
Nederland

Telefoonnummer: (+31) 010 – 818 62 03
E-mailadres: info@arjansamson.nl
K.v.K. : 74639668
Contactpersoon: A. Samson

Deze Cookie- en Privacyverklaring is bijgewerkt op 6 mei 2019