Energie besparen in Amsterdam via energiehunter.nl

Amsterdam heeft in de loop van de jaren diverse beleidsmaatregelen en regelgeving genomen om energie te besparen. Naast dat je natuurlijk jaarlijks kunt overstappen van energieleverancier in Amsterdam zijn er meer mogelijkheden om te besparen of een bijdrage te leveren aan een duurzamere leefomgeving.

Een aantal onderdelen van dit programma:

● Energiestrategie Amsterdam 2040

● Investeringsfonds

● Energiebesparingsprogramma

● Duurzame elektriciteit (productie & leveren)

● Duurzame verwarming

● Ondernemersprijs voor duurzaam ondernemen

● Energieneutraal bouwen

● Zuinige openbare verlichting

● Schone lucht en vervoer

Besparen op energiehunter.nl

Een van de subsidieregelingen in Amsterdam is de Subsidie Woningisolatie. Mensen met een eigen koophuis kunnen online subsidie aanvragen voor isolatie. Een van de voorwaarden is dat de woning voor het jaar 2002 was opgeleverd. Men kan 15% subsidie krijgen met een maximum van 5000 euro. In 2014 was er bijna 900.000 subsidie beschikbaar. In het stadsdeel Zuid was meer dan 3 ton te vergeven. De andere stadsdelen moesten het met aanzienlijk minder doen: 80.000 – 106.000 euro. Een andere subsidieregeling is de energielening. Behalve individuele eigenaars kunnen ook verenigingen van eigenaars en kleine particuliere verhuurders gebruik maken van deze regeling. De annuïteitenlening heeft een looptijd van 10 jaar en er kan tussen de 5.000 – 15.000 euro geleend worden. Meer informatie op is op te vragen via de gemeente. Via de website energiehunter.nl kunnen Amsterdammers eenvoudig een nieuwe energiecontract afsluiten voor hun woning. Gas en licht contract van bijvoorbeeld Nuon, Essent of Eneco kun je met korting afsluiten. Overstappen naar een nieuwe energiemaatschappij is zo geregeld.

Klimaatbureau energie Amsterdam

Het programmabureau Klimaat en Energie heeft als taak om alles te coördineren en in de gaten te houden. Zo worden ieder jaar het programma geformuleerd en de voortgang van alle onderdelen bewaakt. In het Energiecafé kunnen de medewerkers van de verschillende programma’s met elkaar kennis maken. Het café wordt een paar keer per jaar georganiseerd in Amsterdam. De Klimaatraad is het orgaan dat advies uitbrengt. In de raad zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, universiteiten en milieuorganisaties. Investeren in duurzaamheid Het Amsterdams Investeringsfonds investeert in projecten van duurzame energie. Zo werd met geld van het fonds de Westergasfabriek geïsoleerd en kreeg het zuiniger lampen. Op het dak van de RAI werden zonnepanelen aangelegd. Verder zijn er diverse zonne-installaties aangelegd o.a op wooncomplex Kruger en wooncomplex Tidore. De provincie Noord-Holland investeert in duurzame energie en ondersteunt daarom verschillende initiatieven. De Energy Board is een samenwerking van de overheid, onderwijs en het bedrijfsleven in Noord-Holland. De board adviseert de provincie over duurzame energie en duurzaam ondernemen. Tijdens de regionale bijeenkomsten wordt met elkaar overlegd over projecten en de laatste ontwikkelingen. De Energy Board verstrekt geen subsidies. Een ander initiatief is de stichting Energy Valley.

Zonne-energie / Duurzame energieoplossingen

De landelijke subsidiepot voor zonnepanelen mag dan sinds 2014 op zijn. Maar bedrijven en non- profit instellingen kunnen nog steeds een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Naast zonne-energie zijn ook alternatieve warmtebronnen zoals zonneboilers en warmtepompen een interessant investeringsopject. Op deze manier kunnen zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen in Amsterdam energieneutraal worden gemaakt (nul op de meter).