Onderhoud van een rieten dak

Zorg, onderhoud en reparatie zijn doorslaggevende factoren die de levensduur van een rieten dak bepalen. Preventieve zorg en onderhoud is van groot belang voor een dak. Een goede verzorging zou kunnen helpen om dure renovaties uit te stellen. Als schade door vogels of stormen optreedt, kost snelle actie zelven heel veel. Een scheur in het metselwerk van de rand wordt op geschikte wijze verzorgd.

 

Als u echter niet kunt reageren, kan water doordringen op de beïnvloede plaatsen. In de loop van de tijd zal de hoeveelheid geld dat moet worden besteed steeds groter worden. De schade zal toenemen en kan ook voor secundaire schade zorgen.

 

Algen, most en schimmels worden beschouwd als de belangrijkste oorzaak van schade op rieten daken of voor hun vroege veroudering. Dat is de reden waarom sinds 2015 de bestrijding van algen en, in mindere mate, ook van mos een onderdeel is geworden van de onderhoudstaken.

 

Het wordt aangemoedigd om het dak schoon te maken en het door een rietdekkersbedrijf te laten verzorgen. Hoe vaker en beter een rieten dak wordt verzorgd, hoe duurzamer het zal zijn. Een dak dat smerig is met dennennaalden, bladeren, mos en algen heeft meer tijd nodig om volledig te drogen dan een schoon dak. Het vochtige, natte probleem van het dak bevordert op zijn beurt de groei van schimmels die van cellulose eten en daarmee ook van het riet. Tijdig en professioneel onderhoudt zal de levensduur van een dak vergroten. Dat is de reden waarom in de toekomst het onderhoud minder duur is dan in het begin zal lijken. Het tegenovergestelde is namelijk waar. Een gebrek aan zorg zal zeker altijd een negatieve invloed hebben op de levensduur van het dak en daardoor zijn de kosten op lange termijn bij weinig onderhoud hoger dan de kosten van veel en genoeg onderhoud.