Artikel inzenden

Wilt u een artikel inzenden ter publicatie op Baat Amsterdam?

  • Voor artikel plaatsingen hanteren wij een eenmalig tarief
  • U kunt in het artikel tevens verwijzen naar uw website

*Alleen artikelen die betrekking hebben op Amsterdam of directe omgeving worden geaccepteerd.

Een link op de homepage kan ook worden opgenomen. Neem hiervoor contact op met startdesk@gmail.com .