Scheidingmediation – een alternatief voor conflictoplossing

Familiemediation is de aanbevolen methode in echtscheidingszaken. Een dergelijk conflict is voor niemand gemakkelijk, noch voor de man, noch voor de vrouw. Er zijn dromen die niet zijn uitgekomen en een emotionele slijtage die al lang voor de ondertekening van de scheidingspapieren begon.

Voor degenen die kinderen hebben, is het nog zorgwekkender, omdat zij het meest te lijden hebben van het feit dat hun familie uit elkaar gaat.

Maar er is een manier om veel van het lijden te vermijden en de bureaucratie te verlichten. Scheidingsmediation wordt de meest vriendelijke en voordelige manier om conflicten tussen echtparen in een scheiding op te lossen.

 

Wat is scheidingsmediation

Scheidingsmediation vindt plaats voordat een gerechtelijke procedure wordt ingeleid, wat veel papierwerk bespaart en voor beide partijen veel stress oplevert.

Bij bemiddeling probeert een derde persoon, die daarvoor gespecialiseerd is, de dialoog tussen de partijen op gang te brengen, zodat beiden hun mening kunnen geven zonder beledigend te zijn. Alles gebeurt op een eenvoudige manier met behulp van dialoog om een probleem op te lossen dat zich maanden of jaren zou kunnen voortslepen in een rechtszaak.

 

De echtgenoten maken hun eigen keuzes

Gezinsbemiddeling wordt niet aan de partijen opgelegd. Zij kunnen kiezen of zij al dan niet de tussenkomst van een derde wensen om de situatie op te lossen alvorens een “juridisch geschil” te beginnen. Zowel bemiddelaars als echtparen geven aan dat gezinsbemiddeling de meest efficiënte manier is om een conflict van deze complexiteit op te lossen.

Het is een manier om justitie te democratiseren en de tevredenheid van degenen die met het systeem te maken hebben, te vergroten.

 

De bemiddelaar

De bemiddelaar treedt op om te voorkomen dat de persoonlijke emoties die voortvloeien uit het einde van het huwelijk ook in het echtscheidingsproces een rol spelen. Het komt vaak voor dat zowel de man als de vrouw in conflict komen en de overeenkomst niet willen aangaan. Als gevolg daarvan wordt de scheiding een pijnlijk en stresserend proces.

Het is vooral op dit punt dat de bemiddelaar zijn of haar vaardigheden toont. Door middel van dialoog, met creativiteit en gevoeligheid om de complexiteit van de blootgelegde situatie te begrijpen, kan de bemiddelaar deze emotionele botsing vermijden of op zijn minst minimaliseren.

De bemiddelaar helpt de partijen elkaar te begrijpen, zodat beiden er op de een of andere manier baat bij hebben. De dialoog wordt zo productief dat het mogelijk is dat het gevoel van verlies wordt verdreven en een nieuwe relatie van respect en vriendschap begint.

Dit reclame-artikel is geplaatst door (E van Santen), gegevens zijn bekend bij en geverifieerd door de beheerder van deze website.